Puppytest

Steeds meer fokkers kiezen ervoor om een puppytest te laten uitvoeren bij de bij hen geboren pups. Vaak hebben fokkers al een goed inzicht in de karakters van hun pups en willen ze d.m.v. een puppytest een bevestiging van een onafhankelijk persoon.

Daarnaast is het ook zo dat pups in het nest samen met hun broertjes en zusjes wat ander gedrag kunnen laten zien dan wanneer een pup in z’n eentje een puppytest ondergaat.

Het doel van een puppytest is dus om een fokker te helpen bepalen of een puppy wel bij de nieuwe baas, die hij/zij daarvoor in gedachten heeft, past.

Opvoeding en socialisatie spelen een belangrijke rol bij het gedrag wat de pup als volwassen hond uiteindelijk  zal laten zien. Maar een puppytest laat zien hoe de karaktereigenschappen van de pup in aanleg zijn. De puppytest wordt rond de leeftijd van 7 weken bij de pups gedaan.

Omdat een puppytest de situaties in beeld brengt die de individuele pup wat moeilijker vindt, kunt u als fokker n.a.v. deze test een gedegen opvoedings en socialisatie advies mee geven aan uw pupkoper.

Door een puppytest wordt het b.v. makkelijker die pupkoper die graag wil gaan werken met zijn hond de juiste pup te geven. Een zachtmoediger pup in het juiste gezin te plaatsen en een wat teruggetrokken pup niet in een te druk gezin te plaatsen.

Gedrag op onbekend terrein

De pup wordt in een voor hem onbekende ruimte geplaatst. Gekeken wordt naar wat de pup gaat doen. Wanneer de pup de ruimte meteen vrolijk gaat onderzoeken, hebben we te maken met een zelfverzekerdere pup dan wanneer de pup blijft zitten en voorzichtig wat op onderzoek uit gaat.

De pup wordt geroepen

De puptester probeert de pup vanaf een afstandje (op de knieën) bij zich te roepen.

Pups die meteen naar de puptester toekomen zijn mensgerichter dan pups die eerst even de kat uit de boom kijken en waarvoor de puptester meer moeite moet doen de pup bij zich te krijgen.

Los meelopen

De puptester probeert de pup met zich mee te laten lopen. Pups die meteen enthousiast de benen van de puptester volgen vinden het leuk om wat samen met je te doen.

Meelopen aan de lijn

De puptester lijnt de pup hierbij aan en probeert deze wederom met zich mee te laten lopen. Pups die dit weer meteen enthousiast doen willen graag met je aan het werk.

Apporteren

De puptester gooit een todje weg en kijkt of de pup hier belangstelling voor heeft. Pups die meteen enthousiast naar het todje toelopen en deze zelfs weer terugbrengen hebben veel ‘will to please’ wat inhoudt dat ze graag wat voor je willen doen.

Pups die het todje oppakken en er zelf mee gaan spelen zijn niet per definitie geen ‘werkhondjes’ maar hiervoor moet de toekomstige eigenaar wel meer moeite doen.

Op de rug liggen

Bij dit onderdeel legt de puptester de pup rustig op z’n rug neer en houdt de pup in deze positie vast. Pups die meteen heftig in verzet gaan, hebben meer een eigen willetje dan pups die het gelaten ondergaan.

Tevens wordt gekeken hoe de pup zich gedraagt als deze weer los gelaten wordt. Een pup die meteen vrolijk opstaat en weer rondwandelt is zelfbewuster dan een pupje wat nog even afwachtend blijft liggen.

Vreemd voorwerp

Er wordt een voor de pup vreemd voorwerp neer gezet en gekeken wordt hoe de pup hierop reageert. Pups die meteen op het voorwerp afgaan zijn weer zelfbewuster dan pups die op een afstandje blijven.

Vreemd geluid

Er wordt een voor de pup vreemd geluid gemaakt en gekeken wordt hoe de pup hierop reageert. Pups die meteen op het geluid afgaan zijn weer zelfbewuster dan pups die op een afstandje blijven.

Tijdens de hele test wordt gekeken hoe de pup zich hersteld van alle dingen die een vreemd persoon met hem uithaalt.

Aan het einde van de puppytest wordt er een korte karakterschets van de pup gemaakt, die desgewenst mee gegeven kan worden aan de pupkoper.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact met mij opnemen via het contactformulier.

Met dank aan Monique Verberne, Waggerland Welsh Cardigan Corgi’s kennel, Gesien Broekhuizen en “Home of the Braves” Australian Shepherd kennel voor de foto’s.